Klienci Biznesowi

M&M Kancelaria Prawna oferuje Państwu rzetelne i profesjonalne usługi w zakresie rozwiązywania wszelkiego rodzaju kwestii prawno- biznesowych.

Działając zawsze z najwyższą starannością jesteśmy ukierunkowani na udzielanie fachowej i rzetelnej  pomocy przedsiębiorcom krajowym  i zagranicznym.

Zapewniamy całkowitą poufność powierzanych nam informacji.

M&M Kancelaria Prawna prowadzi różne rodzaje spraw, a w szczególności świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • bieżącej i stałej obsługi podmiotów gospodarczych
  • konstruowania wszelkiego rodzaju umów handlowych
  • zakładania i przekształcania spółek
  • prawa pracy
  • prawa handlowego i gospodarczego.

Ponadto oferta M&M Kancelarii Prawnej obejmuje:

  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami/przeciwnikami Klientów w celu doprowadzenia do zawarcia ugody oraz sporządzanie projektu ugody, zapewniającego Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji,
  • sporządzanie i kierowanie do kontrahentów/przeciwników Klienta wezwań do zapłaty, monitorowanie procesu spłaty zobowiązań,
  • windykację należności
  • sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów cywilno-handlowych
  • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych

Ponadto M&M Kancelaria Prawna prowadzi bieżącą i stałą obsługę prawną w języku angielskim.

W skład świadczonej usługi wchodzi również reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona min. od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania.