Klienci Indywidualni

Pomoc prawna świadczona przez M&M Kancelarię Prawną  dotyczy reprezentowania stron w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.  Ponadto udzielane są przez Kancelarię bieżące porady prawne, sporządzane są wszelkiego rodzaju pisma procesowe oraz przygotowywane są projekty umów prawnych i innych oświadczeń woli.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, starannie i profesjonalnie. Kancelaria rzetelnie opracuje najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie rozwiązania dla Państwa, które pozwolą niezwłocznie uregulować Państwa stan prawny.

Zakres pomocy prawnej skierowanej do Klientów indywidualnych obejmuje między innymi:

Prawo cywilne:

 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • Sprawy o odszkodowanie
 • Sprawy o zniesienie współwłasności
 • Sprawy dotyczące nieruchomości
 • Przygotowanie, opiniowanie i negocjacjie umów (umowy przedwstępne, umowy sprzedaży),
 • Badania stanu prawnego nieruchomości (księgi wieczyste, prawa osób 3-cich do lokalu)
 • Sprawy o świadczenia z umów

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • Sprawy o rozwód i separację,
 • Sprawy o alimenty (uznanie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, egzekucję należnych kwot),
 • Sprawy o podział majątku,
 • Sprawy o roszczenia z umów małżeńskich majątkowych (intercyzy, zniesienie wspólności ustawowej),
 • Sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa,
 • Sprawy o opiekę nad dzieckiem (przyznanie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo spadkowe:

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podziałów i zabezpieczeń spadku,
 • Sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • Sprawy o obalenie testamentu i podważanie testamentów fałszywych,
 • Sprawy o wydziedziczenie osób uprawnionych na mocy ustawy do nabywania praw po spadkobiercy,
 • Sprawy o dochodzenie praw wynikających z mocy ustawy np. zachowek.

Prawo karne:

 • Reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu karnym
 • Reprezentacja stron w sprawach o wykroczenia
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • Reprezentowanie powodów cywilnych w postępowaniu karnym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Sprawy o ustalenie istnienia / nieistnienia stosunku pracy
 • Sprawy z zakresu roszczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Sprawy z zakresu rent i emerytur
 • Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • Doradztwo, co do najlepszej formy wykonywania stosunku pracy i ewentualnego rozwiązania umowy,
 • Spraw zwiazane z zwolnieniami grupowymi, mobbing w pracy,
 • Egzekwowanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, zaległe premie i inne przywileje,
 • Doradztwo i ochrona praw pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem.