Nasz Zespół

Radca Prawny, Marcin Maziarz ukończył  w 2008 roku studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

W 2010 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, którą ukończył złożonym egzaminem w 2013 roku.

Wpis na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych uzyskał w lipcu 2013 roku,  nr wpisu RZ - 897.

Począwszy od roku 2013 prowadzi Kancelarię Prawną M&M.

Adwokat,  Agnieszka Maziarz, ukończyła w 2008 roku studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji,  Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

W 2012 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Wpis na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej uzyskała w czerwcu 2015 roku,  nr wpisu RZE/Adw/727 .

Posiada biegłą znajomość języka  angielskiego oraz niemieckiego. Odbyła praktyki i staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz SIEMENS AG AREVA NP. ERLANGEN.  

 Obecnie współpracuje z M&M Kancelaria Prawna i prowadzi A&M Kancelarie Adwokacką.